ცირკონიის კერამიკის შესავალი

შესავალი

ამ კომუნიკაციაში ჩვენ არ ვაპირებთ რაიმე სახის მოწევის წახალისებას, მაგრამ ვცდილობთ გამოვავლინოთ თერმულად სტაბილური მასალები აორთქლების გამოყენებისთვის. ბევრმა კვლევამ გამოავლინა სიგარეტის მოწევა, როგორც ორგანიზმში დაავადებების გავრცელებულ მიზეზად.დადასტურდა, რომ სიგარეტში შემავალი ქიმიკატები ძალიან ტოქსიკურია ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და როგორც ალტერნატივა, თამბაქოს ბევრმა მომხმარებელმა მიმართა ვაიპ კალმებსა და ელექტრო სიგარეტებს.ეს აორთქლები უაღრესად მრავალმხრივია და შეუძლიათ ბოტანიკური ექსტრაქტის ზეთების უმეტესობა დაწყებული ნიკოტინიდან ტეტრაჰიდროკანაბინოლამდე (THC).

ვინაიდან აორთქლების ინდუსტრია აგრძელებს ზრდას, სავარაუდო წლიური ზრდის ტემპით 28.1% 2021 წლიდან 2028 წლამდე, ახალი ინოვაციები მასალების ტექნოლოგიაში უნდა მოჰყვეს.2003 წელს 510 ძაფიანი კარტრიჯის ამორთქლის გამოგონების შემდეგ, ლითონის ცენტრალური ბოძები ინდუსტრიის სტანდარტია.თუმცა, ვარაუდობენ, რომ ლითონის კომპონენტები იწვევენ მძიმე მეტალის გაჟონვას ორთქლის გამოყენებაში, რადგან ის პირდაპირ კონტაქტშია ბოტანიკურ ზეთებთან.სწორედ ამიტომაა, რომ აორთქლების ინდუსტრიას სჭირდება მატერიალური ინოვაციები და ძიება იაფი მეტალის კომპონენტების ჩანაცვლებისთვის.

კერამიკა დიდი ხანია ცნობილია თავისი თერმული მდგრადობით მაღალი სტაბილური იონური შემაკავშირებლის გამო, რაც მათ შესანიშნავ კანდიდატს ხდის მატერიალური გამოყენებისთვის მაღალ ტემპერატურაზე. ცირკონიაზე დაფუძნებული კერამიკა გავრცელებულია სამედიცინო სფეროში და გამოიყენება სტომატოლოგიური და პროთეზირების აპლიკაციებისთვის, რაც უზრუნველყოფს მათ ბიოთავსებადობას.

ამ კვლევაში ჩვენ შევადარებთ საერთო სტანდარტის მეტალის ცენტრ-პოსტს, რომელიც გამოიყენება ამორთქლებლებში და სამედიცინო კლასის ცირკონიის კერამიკულ ცენტრ-პოსტს, რომელიც ნაპოვნია Zirco™-ში.კვლევა განსაზღვრავს თერმულ და სტრუქტურულ მთლიანობას სხვადასხვა ამაღლებულ ტემპერატურაზე.შემდეგ ჩვენ ვცდილობთ გამოვავლინოთ ნებისმიერი შემადგენლობის ან ფაზის ცვლილებები რენტგენის დიფრაქციისა და ენერგიის დისპერსიული რენტგენის სპექტროსკოპიის გამოყენებით.სკანირების ელექტრონული მიკროსკოპია გამოყენებული იქნება ცირკონიის კერამიკული ცენტრ-პოსტისა და ლითონის ცენტრი-პოსტის ზედაპირის მორფოლოგიის შესასწავლად.